Infolinia: (29) 760-60-73

Konwoje

TRANSPORT ORAZ OCHRONA WARTOŚCI PIENIĘŻNYCHDo grupy usług świadczonych przez Agencją Ochrony Mienia „TARCZA” należą także usługi transportu oraz ochrony wartości pieniężnych.

Realizacja tych usług jest regulowana Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. ( Dz. U. Nr 166, poz. 1128 ) w sprawie zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych, przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Przy wykonywaniu transportów wartości pieniężnych bezwzględnie kierujemy się uregulowaniami zawartymi w powyższym rozporządzeniu.

Do realizacji tego typu zadań wyznaczamy wyselekcjonowanych pracowników, cechujących się długim stażem pracy, oraz wyróżniających się pod względem predyspozycji psychofizycznych.

Przez określenie „wartości pieniężne” rozumie się w myśl rozporządzenia:

 • krajowe i zagraniczne znaki pieniężne,
 • czeki, z wyjątkiem czeków zakreślonych, skasowanych lub opatrzonych indosem pełnomocniczym, zawierającym wzmiankę „wartości do inkasa” lub inną o podobnym charakterze,
 • inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
 • złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę i inne metale z grupy platynowców, z wyjątkiem przedmiotów będących muzealiami w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.)

Usługi transportu oraz ochrony wartości pieniężnych realizowane są w dwóch formach:

 • konwoju wartości pieniężnych,
 • inkasa wartości pieniężnych,

Usługa konwoju wartości pieniężnych polega ochronie powierzonych wartości wraz z osobą je transportującą, wyznaczoną do realizacji tego zadania przez Klienta.

Prostszą formą transportu wartości pieniężnych jest usługa inkasa. Polega ona na tym, że osobą transportującą wartości pieniężne nie jest osoba wyznaczona przez Klienta. Wartości pieniężne są odbierane przez pracowników Agencji Ochrony Mienia „TARCZA”, po wcześniejszym ich przygotowaniu przez Klienta. Przygotowanie polega na umieszczeniu odbieranej gotówki w tz. pakiecie „zamkniętym”. Pakiet „zamknięty” jest to przeważnie „bezpieczna koperta” w której umieszczona została wcześniej przeliczona gotówka. Pakiety wydawane są pracownikom Agencji Ochrony na podstawie listy osób upoważnionych do odbioru gotówki, dostarczonej przez zarząd Agencji Ochrony do Klienta. Lista „inkasentów” jest na bieżąco aktualizowane. Po dokonaniu odbioru pakietu jest on niezwłocznie dostarczany do wskazanego przez Klienta banku.

 

Przy konwoju oraz inkasie wartości pieniężnych pracownicy ochrony Agencji Ochrony Mienia „TARCZA” korzystają z następującego wyposażenia :

 • środków ochrony osobistej tj. hełmy oraz kamizelki kuloodporne,
 • środków łączności wewnętrznej,
 • środków łączności zewnętrznej,
 • pojemników specjalistycznych,
 • środków przymusu bezpośredniego,
 • bankowozów klasy „B”
 • bankowozów klasy „C”
 • broni palnej.

Pojazdy wykorzystywane przez naszą firmę do transportu wartości pieniężnych wyposażone są w satelitarny system śledzenia pojazdów GPS, który pozwala dyżurnym Centrum Operacyjnego na stałą kontrolę trasy przejazdu transportu.

Transportowane wartości pieniężne są ubezpieczone od kradzieży i rabunku a także od zniszczenia.