Infolinia: (29) 760-60-73

Szkolenia

Od 1 stycznia 2014 r. weszło w życie szereg ułatwień w zawodzie pracownika ochrony fizycznej i w zawodzie detektywa.
Rezygnacja z egzaminów dla kandydatów do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz detektywa, wprowadzenie list kwalifikowanych pracowników ochrony oraz pracowników zabezpieczenia technicznego, a także cykliczne szkolenia specjalistyczne – to najważniejsze zmiany, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2014 r., w ramach szerszego pakietu tzw. ustawy deregulacyjnej.


Dotychczasowe kursy na licencje I i II stopnia pracownika fizycznej ochrony osób i mienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń ... zostają zastąpione kursem potwierdzającym przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia,

  Chcąc wyjść naprzeciw zmianom w branży usług detektywistycznych i ochrony Agencja Ochrony Mienia „TARCZA” w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej powołała do życia Centrum Szkolenia Pracowników Ochrony i Detektywów.
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r, w sprawie szkoleń dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, aktów wykonawczych do tych ustaw.

Prowadzimy następujące kursy i szkolenia:

- kursy dla kwalifikowanych pracowników ochrony
- kursy dla służb porządkowych imprez masowych
- kursy dla detektywów
- szkolenia doskonalące dla pracowników ochrony

Naszą kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy akademicy, prawnicy oraz byli oficerowie Policji. Jako Agencja Ochrony posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony osób i mienia, dlatego też nasi słuchacze otrzymują od nas nie tylko wiedzę teoretyczną ale również praktyczną.

 

 

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA (SPORTOWY, BOJOWY)

KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE


 INSTRUKTORÓW STRZELECTWA oraz PROWADZĄCYCH STRZELANIE 


Kurs Instruktora strzelectwa trwa sześć dni (50 jednostek dydaktycznych plus 10 praktyka w roli instruktora)

Trzeci i czwarty dzień szkolenia obejmuje Kurs prowadzącego strzelanie wg programu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Osoby, które posiadają uprawnienia prowadzącego strzelanie zwolnione są z dwóch dni zajęć (16 godzin lekcyjnych)

Zapraszamy osoby chcące poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie strzelectwa, ubiegające się o pozwolenie na broń (do celów szkoleniowych, sportowych, kolekcjonerskich i ochrony osobistej). Zapraszamy również żołnierzy Sił Zbrojnych RP, kandydatów ubiegających się w struktury Sił Zbrojnych i innych służb mundurowych.

ORGANIZATOR: Agencja Ochrony Mienia i Osób TARCZA” Sp. z o. o. Sp. K.,

ul. Jana Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka – niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, kształcąca w formie stacjonarnej lub zaocznej. Nr ewidencyjny 166 z dnia 1.10.2018 r. Prezydent Miasta Ostrołęki.

Miejsce szkolenia: Strzelnica KSS „OBROŃCA” w Troszynie przy ul. Słowackiego 3

Kontakt: www.tarcza.net.pl, e-mail: szkolenia@tarcza.net.pl,  tarcza@tarcza.net.pl, tel.: 29 760 60 73

Po zakończeniu kursu szkolony otrzyma:

  1. Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu instruktora strzelectwa

  2. Legitymację instruktora strzelectwa

  3. Legitymację prowadzącego strzelanie może otrzymać osoba posiadająca patent strzelecki oraz licencję trenera albo sędziego lub zawodnika.

 

W programie kursu uwzględnione jest szkolenie z zakresu strzelania sportowego i bojowego przy wykorzystaniu broni palnej: pistolety (Glock, CZ-75, P-99, P-83, Glauberyt), rewolwery (HW38, Taurus 689), karabiny (AK-47, M-16) i strzelby gładkolufowe (Mossberg 88)

Dla kursantów spoza Ostrołęki i Troszyna specjalna oferta noclegów 500 m od strzelnicy.

Wymagania:

- ukończone 21 lat

- wykształcenie: średnie

- umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią

- wypełnienie zgłoszenia

- dokonanie opłaty za kurs: na pierwszych zajęciach organizator przyjmie wpłatę lub wskaże dane do przelewu bankowego

Koszt kursu:

750 zł + (50 zł legitymacja ISTRUKTOR STRZELECTWA; 50 zł legitymacja PROWADZĄCY STRZELANIE)

Do pobrania: Karta zgłoszenia na kurs Karta zgłoszenia na kurs  (0 B)