Infolinia: (29) 760-60-73

Monitoring pojazdów GPS

 1. Monitoring GPS

 

MONITORING I LOKALIZACJA POJAZDÓW GPS

 

Agencja Ochrony Mienia „TARCZA” oferuje również swoim Klientom usługi monitoringu oraz lokalizacji pojazdów, w oparciu o system GPS wykorzystujący do swojej pracy 24 satelity wojskowe NAVSTAR.

Monitoring pojazdów jest dedykowany zarówno dla firm jak i osób fizycznych.

Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którym zależy na ochronie swojego pojazdu przed kradzieżą. Usługa ta umożliwia natychmiastowe wezwanie pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia kierowcy lub zadziałaniu autoalarmu.

Po otrzymaniu sygnału alarmowego dyżurni Centrum Operacyjnego uruchamiają specjalne procedury, mające na celu weryfikację otrzymanego sygnału oraz lokalizację pojazdu.

W przypadku potwierdzenia informacji o kradzieży, pojazd zostaje unieruchomiony a informacja o jego lokalizacji przekazana do najbliższej jednostki Policji.

Usługa lokalizacji pojazdów przy pomocy systemu GPS jest usługą dedykowana dla przedsiębiorstw posiadających własne samochody wykorzystywane przez pracowników.

Dużą popularnością wśród naszych Klientów cieszą się moduły dodatkowe.

Ich instalacja w pojeździe umożliwia bieżącą kontrolę poziomu paliwa w zbiorniku oraz jego zużycia.

Dzięki rozbudowanemu programowi zarządzania flotą, do którego nasi Klienci otrzymują dostęp za pomocą internetu, możliwe jest uzyskanie następujących danych :

Informacji ogólnych

Gdzie znajdują się dane o :

 • zalogowanym użytkowniku,
 •  ostatniej dacie logowania,
 •  przydzielonej kategorii operatora.

Lokalizacji

Gdzie znajdują się dane o aktualnej pozycji pojazdów a także dostęp do funkcji związanych z lokalizacją i mapą takich jak:

a) lista pojazdów

lista wszystkich pojazdów wraz z aktualnym kierowcą, każdy pojazd może mieć zaznaczone funkcje „pokaż na mapie” lub „śledź na mapie”.

b) funkcja „pokaż na mapie”

pokaż na mapie” oznacza, że lokalizacja pojazdu będzie pokazana na mapie poprzez ikonę pojazdu.

c) funkcja „śledź na mapie”

śledź na mapie” oznacza, że trasa przejazdu zaznaczonego samochodu będzie on-line oznaczana na mapie.

d) funkcja „wskaż pojazd”

wskaż pojazd” powoduje na mapie wyświetlenie informacji o pojeździe - nazwie pojazdu z nr rejestracyjnym, lokalizacji, kierowcy i dacie ostatniego odczytu.

e) funkcja „informacja o pojeździe”

informacja o pojeździe” powoduje wyświetlenie aktualnej informacji o pojeździe:

 • w czasie postoju – datę ostatniego raportu, miejsce postoju

 • w czasie jazdy – datę ostatniego raportu, miejsce pomiaru, prędkość

Historii trasy

 • Gdzie znajduje się historia z wybranego przez użytkownika dnia dowolnej liczby pojazdów.
 • Pozwala na porównanie tras między różnymi pojazdami lub różnych tras tego samego pojazdu.
 • Każdą z tras można indywidualnie wyróżnić.
 • Z wyróżnionej trasy można uzyskać informację o prędkości pojazdu.
 • Prędkość średnia dotyczy odcinka drogi pomiędzy raportem wskazanym i poprzedzającym go.
 • Prędkość max była uzyskana na odcinku drogi pomiędzy raportem wskazanym i poprzedzającym go.
 • Na podstawie wykresu można ocenić dynamikę jazdy kierowcy. Przy spokojnej jeździe wykresy prędkości średniej i max będą blisko siebie, Dla dynamicznej różnice będą wyraźne.

Raportów

Gdzie znajduje się informacje o historii pracy nadajnika oraz zdarzeń zarejestrowanych przez system (zgodnie z zaprogramowanymi funkcjami).

Raporty cykliczne będą wysyłane na podany adres mail w okresie wybranym przez Użytkownika.