Infolinia: (29) 760-60-73

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny

„TARCZA” dysponuje nowoczesnym Centrum Monitoringu Wizyjnego, obsługującym obiekty na terenie całej Polski. Dzięki temu nasi Klienci nie muszą martwić się o bezpieczeństwo swojego domu czy firmy - dbamy o to, co dla Państwa ważne całodobowo.

W ramach proponowanej usługi zobowiązujemy się do :

  • 24 godzinnego monitorowania sygnałów o :

- zaniku obrazu z kamer włączonych do systemu monitoringu wizyjnego,

- próbie unieszkodliwienia którejkolwiek z kamer przez jej zasłonięcie,

- zmianie pola widzenia kamer przez ich przekręcenie,

  • podejmowania interwencji na każdy uzasadniony sygnał alarmowy, potwierdzony za pomocą obserwacji obrazu wideo przesłanego do Centrum Operacyjnego Agencji Ochrony Mienia „TARCZA” przez system telewizji przemysłowej zainicjowany naruszeniem strefy chronionej.

  • archiwizacji zdarzeń wideo na serwerze Agencji Ochrony Mienia „TARCZA”

  • bezpłatnego włączenie do sieci monitoringu wizyjnego,

  • użyczenia przekaźnika wideo na czas trwania umowy,

  • oznakowania obiektu tablicami informacyjno – ostrzegawczymi,

  • regularnych kontroli terenu objętego ochroną w ramach „wirtualnego obchodu”.