Infolinia: (29) 760-60-73

Ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna

Jednym z rodzajów świadczonych usług ochrony osób i mienia jest ochrona stacjonarna obiektów.

Przed przystąpieniem do realizacji stacjonarnej ochrony obiektu, nasza firma opracowuje plan ochrony.

 

Opracowanie planu jest dokonywane ze szczególnym uwzględnieniem:

 • lokalizacji obiektu,
 • specyfiki obiektu,
 • powierzchni,
 • charakteru pracy,
 • rodzaju i ilości posiadanych zabezpieczeń mechanicznych, budowlanych,
 • elektronicznych,
 • godzin pracy,
 • wartości mienia znajdującego się w obiekcie,

Do zadań ochrony stacjonarnej realizowanej na obiekcie należy :

 

 • ochrona przez włamaniem,
 • ochrona przez zaborem lub uszkodzeniem mienia znajdującego się w obiekcie,
 • nie wpuszczanie na obiekt osób znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu lub
 • środków odurzających,
 • powadzenie ewidencji plomb i kluczy,
 • udzielanie stosownych informacji petentom,
 • nie wpuszczanie na teren obiektu osób nie uprawnionych,
 • po zakończonej pracy obiektu, sprawdzenie zabezpieczeń poszczególnych pomieszczeń
 • oraz ogrodzenia zewnętrznego,
 • stałe patrolowanie terenu obiektu,
 • obsługa systemu alarmowego,
 • obserwacja obiektu za pomocą systemu telewizji użytkowej,
 • reagowanie w przypadkach zagrożenia,
 • utrzymanie łączności z centrum operacyjnym i zespołami interwencyjnymi,
 • zamykanie otwieranie obiektu w określonych godzinach,
 • prowadzenie książki wjazdu – wyjazdu pojazdów,
 • niezwłoczne informowanie upoważnionych przedstawicieli Zleceniodawcy o wszelkich
 • zaistniałych zdarzeniach na terenie chronionego obszaru,
 • inne obowiązki ustalone ze Zleceniodawcą,

 

Firma nasza kładzie szczególny nacisk na dobór odpowiednich pracowników ochrony

Dobór pracowników ochrony odbywa się według następujących kryteriów:

 

 • niekaralność – potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez Krajowy Rejestr Karny,
 • udokumentowane doświadczenie,
 • wysoka kultura osobista,
 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • jednym z priorytetów naszej firmy jest systematyczne szkolenie pracowników ochrony stacjonarnej z zakresu:
 • przepisów przeciwpożarowych,
 • przepisów BHP,
 • specyfiki nowego miejsca pracy oraz z zakresu obowiązków ochrony,

 

Ważnym elementem ochrony stacjonarnej obiektu jest umundurowanie oraz wyposażenie pracowników ochrony uwzględniające specyfikę chronionego obiektu.

Dlatego też do wyposażenia pracowników naszej firmy należy:

 

 • uniform służbowy (w zależności od obiektu może być polowy lub galowy),
 • identyfikator służbowy,
 • system kontroli wartowników w trybie rzeczywistym Active Guard,
 • łączność radiowa działająca w paśmie licencjonowanym przydzielonym nam na
 • wyłączność przez Urząd Komunikacji Elektronicznej,
 • środki przymusu bezpośredniego (w przypadku pracowników licencjonowanych).

 

Nieodzownym elementem każdej dobrze funkcjonującej i skutecznej ochrony obiektu stacjonarnego jest odpowiednio opracowany i dobrany system nadzoru .

Dlatego też firma nasza stosuje od lat sprawdzone systemy kontroli, do których zaliczyć możemy:

 • kontrolę bezpośrednią realizowaną przez inspektorów ochrony oraz zespoły interwencyjne,
 • kontrolę operacyjną realizowaną przez Dyżurnych Centrum Operacyjnego wykonywaną przy pomocy nowoczesnych systemów elektronicznych umożliwiających zdalną kontrolę rzetelności realizowanych przez pracowników ochrony zadań


OCHRONA IMPREZ MASOWYCH

Ochrona różnego rodzaju imprez jest kolejną z usług jakie realizujemy dla naszych Klientów.

Organizacja ochrony imprez masowych należy do jednego z największych logistycznie przedsięwzięć. Najważniejszym czynnikiem przy zabezpieczeniu tego typu imprez jest bezpieczeństwo jej uczestników. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w ochronie :

 • koncertów,
 • zawodów sportowych,
 • festynów,
 • targów branżowych,
 • wystaw,
 • imprez plenerowych,
 • wśród chronionych przez nas imprez są także imprezy podlegające ochronie na mocy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Na życzenie Klienta sporządzamy także plan zabezpieczenia imprezy masowej wymagany przez policję w celu uzyskania pozwolenia na jej organizację.

Ochraniamy także imprezy okolicznościowe, takie jak :

 • imprezy firmowe,
 • bankiety,
 • studniówki

 Do realizacji tego typu usług posiadamy przeszkolonych i doświadczonych pracowników.